شماره تماس (+۹۸۲۱) ۲۷ ۶۹ ۴۴ ۴۴
آدرس ایمیل info@tavanresan.com
 • توضیحات
 • مشخصات فنی
 • کاتالوگ

گیربکس های پلنتاری یا سیاره ای با لقی پایین که گاهی به آن ها به دلیل وجود دنده میانی Sun، خورشیدی هم گفته می شود برای تأمین گشتاورهای بالا در حالت شتاب گیری طراحی و تولید می شوند. این گیربکس های هم راستا به دلیل طراحی کم حجم و متقارن و همچنین قابلیت کوپل آسان به سروموتورهای برندهای مختلف، برای کاربردهای عمومی مناسب هستند.

این گیربکس ها را می توان به دسته بندی زیر تقسیم کرد :

 • MPR: گیربکس خورشیدی مستقیم با شفت خروجی سالید
 • MPG: گیربکس خورشیدی مستقیم با خروجی فلنج شفت
 • MPL: گیربکس خورشیدی مستقیم با شفت خروجی سالید به همراه خار

راهنمای دانلود کاتالوگ ها :

 • کاتالوگ گیربکس های سرو (Servo Gearboxes)
  • MPR / MPRN / MPRW / MPG / MPL
  • SK / SKN / SKH / SKPR / SKPRN / SKPG
  • ML / MH
  • MKS / MKSH / MKSHF
 •  کاتالوگ گیربکس های مکانیکی (Mechanical Gearboxes)
  • K / L / H / LS / LV / MK / ML / MH
  • KS / KSH / MKS / MKSH / MKSHF
 • کاتالوگ گیربکس های صنعتی (Industrial Gearboxes)
  •  P / PH / PF / PFH
  •  MP / MPH / MPF / MPFH
  •  LP / LPF / MLP / MLPF
  •  LPH / LPFH / MLPH / MLPFH
  •  L / H / LS / LV / MK / ML / MH
  •  KS / KSH / MKS / MKSH / MKSHF